Tuesday , June 19 2018
Home » Blogs » XAUUSD_đổi chiều

XAUUSD_đổi chiều

 

Phát biểu họp của Tống thống Mỹ Trump kết thúc và có thay đổi trong luận điệu về chính sách đối ngoại của Mỹ với các nước khác cũng như NATO; Vàng do đấy mất lực lên do tình hình chính trị có vẻ tỏ ra lắng dịu trong quan hệ Mỹ với các nước đồng minh.

Trade well!

 

m2m

About m2m

Check Also

Gold (XAUUSD), Phân Tích Kỹ Thuật Giá Vàng

Hồi tháng 7 năm ngoái 2016, Giá Vàng đã đạt đỉnh ấn tượng của nó …

Vàng mất lực lên trước họp báo Mỹ, bán trước họp báo

XAUUSD_short by NamMinh on TradingView.com Giá Vàng tại khung H1 liên tiếp không tạo đỉnh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *