Sunday , October 21 2018

Về Chúng Tôi

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh khác của chúng tôi như môi giới bất động sản, tư vấn kinh doanh, chúng tôi cũng là các nhà giao dịch các sản phẩm tài chính như ngoại hối, hợp đồng kỳ hạn, hàng hóa, chỉ số và ETFs. Tuy nhiên chúng tôi tập trung nhiều hơn trong giao dịch đối với ngoại hối, chứng khoán và hàng hóa. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, chúng tôi đã có trải nghiệm cả mất lẫn được  , nhưng chúng tôi được lại là kinh nghiệm giao dịch.

Cũng là người giao dịch các sản phẩm tài chính như các bạn, chúng tôi hiểu vấn đề khi giao dịch các sản phẩm tài chính đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ như chúng ta phải đối đầu, vì chúng ta cùng một lúc phải xử lý nhiều nhiệm vụ và nghiệp vụ khác nhau như đôi lúc như là một nhà kinh tế học, lúc thì là người phân tích kỹ thuật, lúc thì là người phân tích kẻ vẽ biểu đồ và chốt lại thì lại phải là nhà giao dịch để thực hiện lệnh. Như chúng ta đã biết rằng khi giao dịch trên thị trường này rồi, chúng ta đều biết là để thực hiện đa nhiệm vụ cùng lúc, não bộ của chúng ta sẽ gặp phải vấn đề rất lớn trong quá trình xử lý và thực hiện đồng khớp các nhiệm vụ khác nhau cùng một lúc mà có đươc kết quả tốt. Vì vậy tỷ lệ thua lỗ mất mát ở các nhà giao dịch nhỏ lẻ trên thị trường này rất cao, 90%-95%. Hiểu vậy, nên chúng tôi luôn đau đáu một suy tư là làm sao tạo ra được một hệ thống giao dịch mà có thể nhận lãnh được phần tác vụ trong phân tích và điều phối tin thật chi tiết và truyền thông đến người dùng một cách nhanh, bao quát, tổng thể mà mạch nối thông giao giữa thị trường, chúng tôi và các bạn luôn ăn nhịp, và các bạn là nhà giao dịch có thể tiết kiệm được thời gian của mình cho các phân tích tìm tòi thị trường vì đã có dịch vụ chúng tôi lo và chỉ cần tập trung vào chuyên môn giao dịch của mình khi thực hiện lệnh. Ứng dụng này dựa trên nỗi đau đáu suy tư đấy đã ra đời nhằm phục vụ cho các bạn.
Hãy kết nối với chúng tôi để trải nghiệm!

M2M team!

==================================================================================================================================

About Us

Besides of our business activities like real estate brokerage services and business consulting, we are also traders and trade forex, stocks, futures, commodities, indices and ETFs. We focus mainly on trading forex and stocks included commodities. With more than 10 years of experiences and be active in the markets, we have experienced both losses and wins but we win the trading experiences during the time.

We understand the problems of trading which every retail traders must face, in which retail traders must perform in the same time multi tasking of jobs like: an economist, a chartist, a technical analyzer and a trader by executing his/her trades. As traders, we know that to perform those tasks in the same time there is a big Problem for our human brains and mostly our brains fail to perform all of them successfully.  Therefore the result is that the losing rates by retails traders are very high 90%-95%.  Due to those reasons, we have always thought about how to create a trading system and this system will absorb the parts of analysis and operations to broadcast to traders in details about the trading products in a timely manner but the communication lines must be always remain intact. Those inner wishes in us drive us to the action to create this web-app to deliver to you time to time the best sides of us in analyzing and operating by trading the financial markets, so that you can save your time on other matters and just to focus on your trades by execute them.

Join us to experience it!

M2M team!