Monday , May 28 2018
Home » Blogs » Mã Cổ phiếu BMW, mua&giữ

Mã Cổ phiếu BMW, mua&giữBMW_buy and hold by NamMinh on TradingView.com

Giá cổ phiếu BMW của Đức theo phân tích kỹ thuật của chúng tôi đang ở vị thế mua vào đẹp; giá mã cổ phiếu này mới hoàn tất sóng điều chỉnh 4 trong xu hướng tăng của nó và kết thúc sóng điều chỉnh A và đang vào chu kỳ của sóng điều chỉnh B. Cả hai dạng sóng cùng gặp nhau tại một thời điểm trong đường kênh gia tăng. Chúng tôi dự đoán giá mã cp này tới cuối quý 2 2017 sẽ đạt ngưỡng $100.20 USD/cp.

Chi tiết thêm về điểm vào được mô tả trên biểu đồ.

Trade well!

m2m

About m2m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *