Tuesday , May 22 2018
Home » Blogs » GBPCAD, đang tạo chân B sóng điều chỉnh

GBPCAD, đang tạo chân B sóng điều chỉnh

Đồng CAD hiện tại đang được giao dịch tốt nhất so với các đồng tệ khác trong khối G20. Theo kỹ thuật chúng tôi thấy GBPCAD đang tạo chân B và điều chỉnh theo hướng này. Xem biểu đồ minh họa ở dưới để các bạn có thêm chi tiết.

Trade well!

 

Makkaba team

About Makkaba Co., Ltd.

Makkaba Co., Ltd.

Hotline: (+84)(0) 904935786; Tel.: (+84) (0)28.35208726
Email: m2mtradingsignals@gmail.com - Phone:

Check Also

FxWirePro: GBP/CAD fails at major trendline resistance at 1.7625, slips below 5-dma

 GBP/CAD fails at major trendline resistance at 1.7625, slips below 5-dma GBP/CAD opened with a …

FxWirePro: GBP/CAD consolidates 200-dma breakout, minor weakness likely on break below 5-dma at 1.6917

GBP/CAD consolidates 200-dma breakout, minor weakness likely on break below 5-dma at 1.6917   GBP/CAD …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *