Tuesday , April 24 2018
Home » 2017 » May » 19

Daily Archives: May 19, 2017

Các đảng Bảo thủ ở Alberta Tập hợp lại Phía sau Ngành công nghiệp Dầu

Hai đảng chính trị ở tỉnh Alberta nhiều dầu – Đảng Bảo thủ Tiến bộ và Đảng Wildrose – đã ngập ngừng đồng ý sáp nhập, theo một báo cáo mới của Reuters. Đảng kết hợp này sẽ trở thành phe đối lập của Đảng Dân chủ Mới ở Canada, …

Read More »

Alberta’s Conservative Parties Band Together Behind Oil Industry

Two political parties in oil-rich Alberta – the Progressive Conservative Party and the Wildrose Party – have tentatively agreed to merge, according to a new report by Reuters. The conjoined party will become the opposition to the New Democratic Party in the Canadian province, a spokesperson from Wildrose said on Thursday. The …

Read More »