Tuesday , April 24 2018
Home » 2017 » February (page 3)

Monthly Archives: February 2017

Phân tích kỹ thuật cho đồng Bitcoin ở sóng điều chỉnh C

Bitcoin (BTC) technical analysis for the corrective wave C by NamMinh on TradingView.com Trên phương diện phân tích kỹ thuật, thì giá Bitcoin vừa hoàn thành xong sóng 5 trong xu hướng lên của nó và tạo được đỉnh tại ngưỡng giá cao nhất vừa rồi tại mức 1097.xx; tương …

Read More »

Bitcoin (BTC) technical analysis for the corrective wave C

Bitcoin (BTC) technical analysis for the corrective wave C by NamMinh on TradingView.com In a technical point of view BTC just finished its 5th impulsive wave in a uptrend and did make an impressive peak at 1097.xx, and on the next day it goes to the corrective wave ABC according …

Read More »