Thứ Tư, Tháng Một 24 2018
Trang Nhà / Tín hiệu giao dịch / Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp cho chúng tôi khi bạn ghé thăm m2m-vn.com các trang web nằm ởm2m-vn.com&m2m.m2m-vn.com ("trang web")hoặc FxSignals ứng dụng di động("Ứng dụng") (gọi chung là "Dịch vụ"), và thực tiễn của chúng tôi để thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ những thông tin đó. Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được: (a) qua Dịch vụ của chúng tôi, (b) trong văn bản và tin nhắn điện tử giữa bạn và các Dịch vụ của chúng tôi và (c) qua các ứng dụng di động bạn tải xuống từ trang Web hoặc App Store của chúng tôi. -bạn liên hệ dựa trên các tương tác giữa bạn và các Dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ, KHÔNG S US DỤNG HO ORC S US DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Vui lòng đọc thông tin bên dưới:

 1. Thông tin chúng tôi thu thập được về bạn
 2. Nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu
 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 4. Tiết lộ thông tin của bạn
 5. Cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn
 6. Hủy tài khoản của bạn hoặc xóa thông tin nhận dạng cá nhân của bạn
 7. Các lựa chọn về kiểm soát thông tin nhận dạng cá nhân của bạn
 8. Bảo mật dữ liệu
 9. Mobile Analytics
 10. Thay đổi chính sách bảo mật
 11. Cộng đồng, diễn đàn và bảng tin
 12. Tính năng Media Xã hội
 13. Làm thế nào để bạn liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi?

1. THÔNG TIN Chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin về khách truy cập và người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp khi bạn cung cấp thông tin này cho chúng tôi hoặc tự động khi bạn điều hướng qua trang web hoặc ứng dụng.

(a) Thông tin Nhận dạng Cá nhân. Nó đề cập đến thông tin mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, hoặc số liên lạc của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu đó về bạn khi bạn đăng ký một Dịch vụ / tạo tài khoản, đăng ký bản tin, gửi phản hồi, điền vào một cuộc khảo sát, hoặc gửi cho chúng tôi một thông tin liên lạc. Khi đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web hoặc ứng dụng, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp số thẻ tín dụng và thông tin liên quan đến thanh toán khác. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin để được xuất bản hoặc hiển thị("Đã đăng")trên các khu vực công cộng của trang web (chẳng hạn như blog, bảng tin, các mục bình luận và các loại tương tự), hoặc được truyền cho những người dùng khác của trang web bằng các tính năng 'chia sẻ'(gọi chung là "Đóng góp của Người dùng"). Đóng góp của Người dùng của bạn được đăng và truyền cho người khác chịu rủi ro của bạn. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của người dùng khác của Trang web mà bạn có thể chọn chia sẻ Đóng góp của Người dùng của mình. Tùy thuộc vào hoạt động, một số thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp được xác định là bắt buộc và một số là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu bắt buộc đối với một hoạt động cụ thể, bạn sẽ không thể tham gia vào hoạt động đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ Giao thức Internet ('IP') của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để chẩn đoán sự cố với các máy chủ, phần mềm của chúng tôi để quản lý Dịch vụ của chúng tôi và thu thập thông tin nhân khẩu học. Chúng tôi không thu thập thêm Thông tin Nhận dạng Cá nhân hơn là cần thiết một cách hợp lý để tham gia vào một hoạt động trên trang Web.

(b) Thông tin Nhận dạng Không Cá nhân.Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, không tự xác định được một cá nhân cụ thể. Thông tin như vậy cho chúng tôi biết về thiết bị, hành động duyệt web của bạn, các tài nguyên bạn truy cập và sử dụng thông qua Dịch vụ, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động là "thống kê" trong tự nhiên. Nó giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa tốt hơn cho người dùng, cho phép chúng tôi ước tính các mẫu sử dụng, tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn và tăng tốc tìm kiếm của bạn.

(c) Thông tin thiết bị.Khi tải xuống ứng dụng của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về loại thiết bị bạn sử dụng và phiên bản hệ điều hành, vì vậy chúng tôi biết phiên bản ứng dụng tốt nhất cung cấp cho bạn. Chúng tôi không yêu cầu bạn truy cập hoặc theo dõi bất kỳ thông tin dựa trên vị trí nào từ thiết bị di động của bạn bất kỳ lúc nào trong khi tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

2. CHÚNG TÔI MUỐN D DATA LIỆU

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại, một điểm đến an toàn. Nó sẽ được xử lý bởi các nhân viên của chúng tôi làm việc cho chúng tôi. Nhân viên đó có thể tham gia, trong số những thứ khác, việc thực hiện lệnh của bạn, xử lý các chi tiết thanh toán của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý chuyển, lưu trữ hoặc xử lý. M2M-VN.COM sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

3. CÁCH S US DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin được tổ chức về bạn theo những cách sau:

 • Để đảm bảo rằng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính hoặc thiết bị di động của bạn
 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm, nơi bạn đã đồng ý để được liên lạc cho các mục đích như vậy
 • Để thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc thanh toán và thu thập
 • Nếu bạn thanh toán cho Dịch vụ sử dụng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu thẻ tín dụng của bạn đến công ty xử lý thanh toán thẻ tín dụng và công ty thẻ tín dụng thích hợp
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi
 • Bằng cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin

Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng các phương tiện điện tử (email hoặc SMS) với thông tin về hàng hoá và dịch vụ tương tự với những sản phẩm đã bán trước đó cho bạn.

Nếu bạn là khách hàng mới, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng phương tiện điện tử chỉ khi bạn đồng ý.

Nếu bạn sử dụngLiên lạctrên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn và xóa các thông tin được cung cấp sau khi yêu cầu của bạn đã được hoàn thành.

4. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin Nhận dạng Cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo những cách được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi không bán, thương mại, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho người khác, trừ khi được cung cấp ở đây:

(a) Chúng tôi cung cấp một số Dịch vụ của chúng tôi thông qua hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác. Chúng tôi và các đối tác dịch vụ của chúng tôi sử dụng thông tin Nhận dạng Cá nhân của bạn để vận hành trang web của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi phải phát hành thông tin thẻ tín dụng của bạn cho ngân hàng phát hành thẻ để xác nhận thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ được mua trên trang web của chúng tôi; giải phóng thông tin địa chỉ của bạn đến dịch vụ phân phối để cung cấp các sản phẩm mà bạn đặt hàng; và cung cấp thông tin đặt hàng cho bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.

(b) Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng Cá nhân trong các trường hợp sau: (i) nếu cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan tư pháp yêu cầu hoặc hợp tác với việc điều tra thi hành luật; (ii) nếu chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi được yêu cầu hoặc được phép thực hiện theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý; (iii) để bảo vệ quyền, danh tiếng, tài sản hoặc sự an toàn của Wetalktrade.com; (iv) bảo vệ hoặc thực thi các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi; (v) nếu công bố thông tin là bắt buộc theo tiêu chuẩn nghề nghiệp bắt buộc; (vi) đến một bên 3rd với sự đồng ý trước của bạn để làm như vậy; hoặc (vii) nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn để thi hành hoặc áp dụng hoặc bất kỳ hợp đồng hoặc thoả thuận nào có thể tồn tại giữa bạn và Wetalktrade.com bao gồm Chính sách Bảo mật này và Chính sách Sử dụng Website của chúng tôi. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Nếu bạn có thắc mắc về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại info@m2m-vn.com.

5. CẬP NHẬT HO ORC ĐIỀU CHINGNH CÁ NHÂN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể thay đổi bất kỳ Thông tin nhận dạng Cá nhân nào của bạn trực tuyến bằng cách đăng nhập vào 'Tài khoản của Tôi' theo các hướng dẫn được đăng ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

Bạn cũng có thể truy cập, yêu cầu xóa và sửa thông tin cá nhân và tùy chọn bảo mật của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua Live Chat của trang web hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉinfo@m2m-vn.com.

Vui lòng ghi rõ tên, địa chỉ và địa chỉ e-mail của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật ngay thông tin có thể nhận dạng của bạn nếu nó thay đổi. Bạn có thể yêu cầu xóa hoặc xóa thông tin trong tài khoản của bạn và yêu cầu chúng tôi không còn liên lạc với bạn; tuy nhiên, bởi vì chúng tôi theo dõi các giao dịch trong quá khứ cho đến khi nào cần thiết, bạn không thể xóa các thông tin liên quan đến các giao dịch trước đây trên Website này. Ngoài ra, có thể không thể hoàn toàn xóa thông tin của bạn mà không có một số thông tin dư thừa do sao lưu.

6. HỦY B YOUR TÀI KHOẢN CỦA BẠN HO ORC XÉT XING LÝ NHẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu bạn là thành viên Paid Premium và muốn hủy bỏ tư cách thành viên, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn và vào Tài khoản của tôi, Đăng ký. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web Live Chat hoặc liên hệ info@m2m-vn.com.

Để có bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bị xóa, bạn cần gửi cho chúng tôi thư yêu cầu info@m2m-vn.com.

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn cho đến khi tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu bạn muốn hủy tài khoản của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không còn sử dụng thông tin của bạn để cung cấp Dịch Vụ của bạn liên hệ với chúng tôi theo địa chỉinfo@m2m-vn.com. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu truy cập của bạn trong vòng 30 ngày.

7. NH CHONG CHỌN LỰC KIỂM SOÁT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có thể truy cập một số thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn. Ví dụ: bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn có thể truy cập thông tin về đơn đặt hàng gần đây từ trang Web; Thông tin cá nhân; sở thích truyền thông; và cài đặt thanh toán.

Đối với tùy chọn liên lạc của bạn, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bằng cách làm theo hướng dẫn trong bản tin nhận được hoặc bạn có thể gửi yêu cầuinfo@m2m-vn.com. Nếu địa chỉ e-mail của bạn đã thay đổi và bạn muốn tiếp tục nhận bản tin, bạn sẽ cần liên hệ với chúng tôi theo địa chỉinfo@m2m-vn.com. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi e-mail liên quan đến sự gián đoạn trang web.

Nếu bạn chỉ ra khi đăng ký rằng bạn quan tâm đến việc nhận được cung cấp hoặc thông tin từ chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi có thể gửi cho bạn thư trực tiếp về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm. Chỉ có M2M-VN.COM (hoặc các đại lý thay mặt cho chúng tôi và theo các thoả thuận bảo mật) sẽ gửi cho bạn các thư trực tiếp này, và chỉ khi bạn không "chọn không tham gia" các đề nghị như vậy.

Chúng tôi không gửi e-mail thương mại không mong muốn ("spam"). Chúng tôi cung cấp cho người nhận e-mail thương mại cơ hội để chọn không tham gia vào các giao tiếp khác trong mỗi e-mail. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đưa thông tin không tham gia vào email dịch vụ phi thương mại (ví dụ: e-mail liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, Điều khoản Dịch vụ của Trang web, v.v.).

8. Bảo mật dữ liệu

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Bất kỳ giao dịch thanh toán nào sẽ được mã hóa bằng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL).

Để mua hàng trực tuyến, bạn phải sử dụng một trình duyệt có hỗ trợ SSL để bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân và thẻ tín dụng của bạn trong khi nó được truyền qua Internet.

Truy cập của bạn vào tài khoản của bạn có sẵn thông qua mật khẩu và / hoặc tên người dùng duy nhất mà bạn đã chọn. Mật khẩu này được mã hóa. Chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho bất cứ ai, thay đổi mật khẩu thường sử dụng kết hợp các chữ cái và số và đảm bảo bạn sử dụng một trình duyệt web an toàn. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các hoạt động phát sinh từ sự sao lãng của chính bạn để bảo vệ bí mật mật khẩu và tên người dùng của bạn. Nếu bạn chia sẻ máy tính với bất kỳ ai, bạn nên luôn đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau khi bạn hoàn tất, để ngăn chặn việc truy cập thông tin của bạn từ những người dùng tiếp theo của máy tính đó.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn bị xâm nhập. Tiếp cận các đại lý hỗ trợ của chúng tôi thông qua trang web Live Chat để được hỗ trợ hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉinfo@m2m-vn.com.

Thật không may, không có truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được bảo đảm là an toàn 100. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của mình, bạn xác nhận rằng: (a) có những hạn chế về an ninh và riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (b) sự bảo mật, toàn vẹn và riêng tư của bất kỳ và tất cả các thông tin và dữ liệu trao đổi giữa bạn và chúng tôi thông qua Website này không thể được đảm bảo và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mất mát, lạm dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin đó ; và (c) bất kỳ thông tin và dữ liệu như vậy có thể được xem hoặc giả mạo trong quá cảnh bởi một bên thứ ba.

Trong trường hợp không chắc chắn rằng chúng tôi tin rằng sự bảo mật của Thông tin nhận dạng Cá nhân của bạn có thể bị xâm phạm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn càng sớm càng tốt trong những trường hợp này. Trong chừng mực mà chúng tôi có địa chỉ e-mail của bạn, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng e-mail và bạn đồng ý sử dụng email của chúng tôi như một phương tiện để thông báo như vậy. Nếu bạn muốn chúng tôi sử dụng một phương pháp khác để thông báo cho bạn trong trường hợp này, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉinfo@m2m-vn.comvới các thông tin liên lạc thay thế bạn muốn sử dụng.

9. PHÂN TÍCH MOBILE

Chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích di động để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về chức năng của phần mềm di động của chúng tôi trên điện thoại của bạn. Phần mềm này có thể ghi lại thông tin như tần suất bạn sử dụng App, các sự kiện xảy ra trong App, cách sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất, và nơi ứng dụng đã được tải xuống. Chúng tôi không liên kết thông tin chúng tôi lưu trữ trong phần mềm phân tích với bất kỳ thông tin nhận dạng Cá nhân nào bạn gửi trong Ứng dụng.

10. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đưa ra vào Chính sách Bảo mật của chúng tôi trên trang này (với thông báo rằng Chính sách Bảo mật đã được cập nhật trên các trang chủ của trang Web). Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi xử lý thông tin của người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng e-mail đến địa chỉ e-mail chính được chỉ định trong tài khoản của bạn và thông báo trên trang chủ của trang Web. Ngày Chính sách Bảo mật được sửa đổi lần cuối cùng được xác định ở đầu trang. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo chúng tôi có một địa chỉ email hoạt động và một địa chỉ email có thể phân phát cho bạn, và thường xuyên truy cập Trang Web của chúng tôi và Chính sách Bảo mật để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi sẽ tạo thành: (a) sự thừa nhận Chính sách Bảo mật đã được sửa đổi; và (b) thỏa thuận tuân thủ và bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật được sửa đổi.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân Thu thập từ bạn, chúng tôi sẽ thông báo qua email để có được sự chấp thuận có thể xác minh cho Thông tin Nhận dạng Cá nhân.

11. COMMUNITIES, FORUMS, VÀ THÔNG TIN BAN

Nếu bạn chọn tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân trên cộng đồng, bảng thông báo, diễn đàn, và những thứ tương tự, có thể truy cập qua Trang web, bạn nên lưu ý rằng thông tin đó cùng với bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong giao tiếp của bạn có thể được thu thập và sử dụng bởi bên thứ ba và có thể dẫn đến những thông điệp không được yêu cầu từ bên thứ ba. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi diễn đàn blog hoặc cộng đồng, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉinfo@m2m-vn.com. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng bất kỳ đệ trình nào đến các khu vực công cộng trên trang web đều có thể truy cập được cho tất cả các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn bạn hoặc ý kiến ​​của bạn được xem bởi các bên thứ ba, bạn nên không thực hiện bất kỳ đệ trình nào. Cuối cùng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động do bạn thực hiện thông qua cộng đồng, diễn đàn, bảng tin, v.v ... Hãy cẩn thận và có trách nhiệm bất cứ khi nào bạn online.

12. CÁC Đ FEC ĐIỂM MEDIA MEDIA

Các trang web của chúng tôi bao gồm Các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Thêm nút này hoặc một chương trình nhỏ tương tác chạy trên trang web của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên Trang web của chúng tôi và có thể thiết lập cookie để cho phép các tính năng hoạt động bình thường. Tính năng Truyền thông xã hội hoặc do một bên thứ ba lưu trữ hoặc lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty cung cấp nó.

13. CÁCH BẠN LIÊN HỆ VỚI CÂU H QUI?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, các thông lệ hoặc các giao dịch của bạn với trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua emailinfo@m2m-vn.com. Các chính sách này có hiệu lực Từ: 01 Tháng Mười Một, 2017